Giải pháp làm mát sạch xanh cho trung tâm dữ liệu tại Việt Nam

Một giải pháp mang tính cách mạng trong việc lưu trữ dữ liệu đã được giới thiệu tại Việt Nam với tên gọi SPEED TANK.