Ứng dụng Jullien Day - kinh doanh mỹ phẩm đơn giản ngay trong tay bạn

Jullien Day là một trong những doanh nghiệp tiên phong trong việc áp dụng công nghệ số hóa để nâng cao hiệu quả kinh doanh và cải thiện trải nghiệm khách hàng, đổi mới trong kinh doanh truyền thống lĩnh vực spa thẩm mỹ và kinh doanh mỹ phẩm online.