Doanh nhân Châu Báu Ngọc Ngà ký kết tái cấu trúc định vị thương hiệu với Tập đoàn Men Chuen

Vừa qua Tập đoàn Men Chuen đã ký kết với công ty TNHH Châu Báu Ngọc Ngà đơn vị tư vấn chiến lược và xây dựng hàng đầu về thương hiệu.