Hoàng gia Anh nắm giữ khối tài sản 28 tỷ USD

Hoàng gia Anh nắm giữ gần 28 tỷ USD tài sản, ngoài ra cố Nữ hoàng Elizabeth II cũng sở hữu 500 triệu USD tài sản cá nhân.