Đạo diễn Lê Việt: Hoa hậu Biển Đảo Việt Nam 2022 là chương tình tôi dốc sức cống hiến

Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Biển Đảo Việt Nam 2022 chính thức công bố người đảm nhận vai trò Tổng đạo diễn chương trình chính là đạo diễn Lê Việt.