Ảo thuật gia Nguyễn Phương ấn tượng với vai trò giám khảo 'Kỳ tài lộ diện'

Xuất hiện với vai trò Giám khảo quyền lực tại Kỳ tại lộ diện vừa phát sóng trên Đài Truyền hình Vĩnh Long, Ảo thuật gia Nguyễn Phương đã tạo nên nhiều ấn tượng.